Servizo de secretariado técnico, deseño, edición e subministro de ferramentas de comunicación FEDER que contribúan a difundir o “Concurso de Proyectos para la Humanización de A Praza da Feira, Rúa Ulla y su entorno”

  1. Providencia
  2. Memoria
  3. Proposta de adxudicación
  4. Anuncio de adxudicación
  5. Contrato administrativo