intelixente1

OE 2.3.3 – SMART VILLAGE “A ESTRADA”

As novas tecnoloxías impactaron de forma notable en todos os ámbitos da vida da cidadanía. Con todo, tradicionalmente as Administracións Públicas incorporáronse con atraso aos devanditos avances dando como resultado servizos e infraestruturas deficientes que non toman partido dos beneficios que ofrecen as novas tecnoloxías en termos de eficiencia.

Neste sentido as Smart Village enténdense como contornas urbanas de mediana dimensión cunha importante vertente rural onde os servizos urbanos xestiónanse de modo eficiente a través da recolección e posta en valor de información da contorna. A presente liña estratéxica marca como obxectivos prioritarios a monitoraxe e xestión intelixente do servizo de abastecemento de auga, a optimización de rutas de recollida de RSU e a medición da contaminación nos ríos.

 

OE 2.3.3 – MODERNIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DAS TIC

A accesibilidade universal contempla o acceso de toda a cidadanía á información das Administracións Públicas. Esta liña de actuación incorpora unha serie de iniciativas que buscan adaptar os servizos municipais ás necesidades da cidadanía permitindo a realización telemática de trámites e consulta de documentos administrativos do consistorio.

Complementariamente, a Lei de Transparencia publicada en decembro de 2013 establece unha serie de obrigacións en materia de transparencia que se pretenden respectar e potencial habilitando canles para a participación cidadá.