• +34 981871050
  • concello@riveira.es

Riveira +Eficiente

riveira-eficiente-con-letra

«Riveira + eficiente» propón unha aposta ambiciosa para situar ao municipio como referencia a nivel nacional neste ámbito, a través da creación dun centro demostrados de referencia en EBC,  un plan de eficiencia enerxética para edificios públicos, a implementación das medidas recollidas no PMUS elaborado en 2014: cambio emprazamento estación de autobuses, carrís bici, rutas a pé e completar a apertura total da cidade ao mar, coa dotación de zonas verdes e espazos públicos que permitan a conexión visual da cidade co mar.

A través das liñas de actuación espérase obter os seguintes resultados:

Dispoñer dun centro demostrador referente a nivel nacional.Reducir o consumo enerxético das infraestruturas e edificios públicos.Reducir o impacto ambiental da mobilidade urbana.Edificios e espazos públicos accesibles a toda a cidadanía.Conseguir a apertura total da cidade ao mar.