• +34 981871050
  • concello@riveira.es

Riveira +Humana

riveira-humana-con-letra

«Riveira + Humana» pretende articular unha serie de iniciativas alienadas: a rehabilitación de edificios públicos para fins sociais; dotación de infraestruturas sociais e culturais máis próximas á poboación rural e mesmo de escala supramunicipal; un auditorio e conservatorio, que permitan crear redes policéntricas que desconxestionen o centro urbano, actualmente saturado de servizos e tránsito de vehículos.

A través destas liñas de actuación espérase obter os seguintes resultados:

  • Servizos sociais e culturais supralocais en zonas desfavorecidas.
  • Atender a colectivos en risco de exclusión.
  • Novo modelo de cidade policéntrica no relativo a servizos culturais e sociais.