• +34 981871050
  • concello@riveira.es

Riveira +Turística

riveira-turistica-con-letra

«Riveira + turística» promove unha serie de actuacións coordinadas para concienciar da importancia deste recurso a toda a poboación, crear unha imaxe de marca propia, recuperar, conservar e poñer en valor turísticamente o enorme patrimonio natural e cultural, sen esquecerse dos aspectos de xestión de residuos e cultura ambiental.

A través das liñas de actuación que se integran neste vector estratéxico espérase obter os seguintes resultados:

  • Creación dun polo turístico a través de factores endóxenos e co compromiso dos seus cidadáns.
  • Espazos naturais recuperados para a súa posta en valor e goce sustentable.
  • Unha cidadanía máis concienciada cos valores naturais e culturais.